Scheidingsbemiddeling

Echtscheiding brengt vele vragen en onzekerheden met zich mee. Wanneer u of uw partner aangeeft met het huwelijk te willen stoppen raken er vele zaken in een stroomversnelling. Juridisch moeten er stappen worden gezet en daarnaast vraagt u zich af hoe het met de kinderen moet, hoe financiƫn geregeld worden en hoe uw partner daar over zal denken.

Emoties als boosheid of juist verdriet wisselen elkaar af. Kortom de ratio is vaak ver te zoeken terwijl er juist nu behoefte is tot het komen tot verstandige afspraken die het heden en de toekomst van u en uw kinderen goed regelen.

Mediation
Een in scheidingsbemiddeling gespecialiseerde mediator brengt een ordening aan in deze onzekere periode. Scheidingsbemiddeling heeft als uitgangspunt om er eerst samen uit te komen alvorens dit juridisch vast te leggen en zorgt er voor dat tijdens het proces de gezinsleden in gesprek blijven. Hierdoor wordt onnodige schade en pijn voorkomen.

Stappen
De mediator loopt stapsgewijs alle belangrijke zaken met u door en brengt ze in kaart. Daarna wordt aan de hand van uw wensen bekeken wat u zowel materieel als immaterieel voor uw nieuwe toekomst nodig heeft. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, gaat de mediator met u na wat u als ouders belangrijk vindt voor hen. Hoe kunt u als ouders in deze periode begeleiding geven aan uw kinderen? Het is voor u allen belangrijk om vast te stellen hoe u als ouders de toekomst voor uw kinderen wilt inrichten.

Afspraken
Bij scheidingsmediation via HoedConsult zorgt de scheidingsbemiddelaar voor een procesklimaat waarbij u tot goede afspraken kan komen. Indien alle afspraken rond zijn, wordt de expertise van een advocaat of notaris ingezet om uw afspraken een juridische en bindende vorm te geven. Dit kan uw eigen advocaat zijn of een advocaat waar HoedConsult mee samenwerkt. Vervolgens gaat er een gemeenschappelijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk via een advocaat naar de rechtbank.