Maatwerk trainingen

Inhoud
Bij maatwerk bepaalt u, in overleg met ons, de inhoud van uw training. Tijdens het intakegesprek met u of direct betrokkenen worden doelstellingen vastgesteld en een te behalen resultaat gedefinieerd. Aan de hand van de uitkomst van het intakegesprek wordt een concept trainingsprogramma opgesteld en aan u voorgelegd.

Mogelijke onderwerpen kunnen o.a. zijn:

* Telefonische acquisitie;

* Wet- en regelgeving, CAO's  in de uitzendbranche;
* Persoonlijke Verkoop;
* Effectieve intakegesprekken;
* Boeiend Presenteren;
* Manipuleren en uitoefenen van invloed;
* Vraag- & luistertechnieken;
* Conflicthantering;

* Basiscursus Buurtbemiddeling (CCV)
* Verdiepingscursus Buurtbemiddeling
 
Trainingsvorm
De trainingsvorm zal afhangen van de beoogde doelen. Gedacht kan worden aan een klassikale training maar ook individuele (werkplek)begeleiding of 'training on the job' behoort tot de mogelijkheden. HoedConsult biedt ook de mogelijkheid tot het voeren van 'mystery calls' of 'visits' en het gebruik van realistische rollenspellen. Belangrijk voor de overdracht van kennis is dat er veel interactie plaatsvind.

De trainingen worden ondersteund door de modernste audio/visuelemiddelen. Naast theorie wordt vooral aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk.

Voordelen:
1. - er worden bedrijfsspecifieke situaties geoefend;
2. - er kunnen bepaalde beleidswensen geïntegreerd worden in de training waardoor een uniforme werkwijze ontstaat.

Voortraject
Tijdens het voortraject is het vaak wenselijk om leden van de doelgroep bij de samenstelling van de training te betrekken.

Natraject
Behalve de gebruikelijke evaluatie direct aan het eind van een training vindt er enkele maanden na de training opnieuw een evaluatie om te bepalen in hoeverre het geformuleerde doel is bereikt.

ESF subsidie

Als uitzendbedrijf kunt u weer gebruik maken van de subsidies op opleidingen van het Europese Stimulerings Fonds (ESF). U profiteert op dat moment van een korting van 40% op uw opleidingskosten.

De regeling wordt uitgevoerd door STOOF. STOOF is het opleidings en ontwikkelingsfonds van de flexbranche. HoedConsult is aangesloten bij STOOF en biedt een groot aantal opleidingen o.a. Telefonische Acquisitie, Time Management en Persoonlijke Verkoop aan die onder de ESF subsidie vallen.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.