Arbeidsbemiddeling

Arbeidsmediation is een bemiddeling gericht op conflicten in de arbeidsfeer. De arbeidsrelatie is één van de meest intensieve relaties die mensen onderling aangaan. Waar relaties worden aangegaan ontstaan ook conflicten. Omdat de relatie zo intensief is, grijpt een conflict de betrokkenen zeer aan en heeft het een grote emotionele component met alle ontwrichtende gevolgen voor de arbeidsomstandigheden.

Een arbeidsconflict kost veel tijd en geld en levert voornamelijk frustratie. Organisatie en betrokkenen hebben er belang bij dat het conflict niet escaleert en werkverhoudingen ontwricht.

Conflicten doen zich voor tussen:

* medewerker(s) en leidinggevende
* leidinggevenden onderling
* binnen een bestuur of commissie
* leden van het managementteam
* ondernemingsraad en directie

Mogelijke oorzaken van arbeidsconflicten zijn:

* slechte communicatie,
* gebrek aan erkenning en waardering,
* onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
* botsende persoonlijkheden

Bij arbeidsmediation via HoedConsult wordt het conflict door partijen zelf opgelost, met hulp van de mediator. De partijen zijn immers deskundigen op het onderwerp. De mediator is deskundig in procesvoering en in de dynamiek van het conflict. Via een gestructureerd proces worden de verschillende stadia van het conflict doorlopen teneinde tot een oplossing te komen. De gekozen oplossing doet recht aan de belangen van betrokkenen en wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen stel hier uw vraag of bel ons direct.