Telefonische Acquisitie 1-daags

Inhoud
Waarom Telefonische Acquisitie? Welk doel wil ik bereiken? Waar zitten de drempels? Hoe kan ik mij het beste voorbereiden? Wat voor aanleidingen zijn er? Wat is het belang van de juiste woordkeus? Hoe ziet de structuur van het telefoongesprek eruit? Hoe geef ik telefonische acquisitie een structurele plaats binnen mijn werkzaamheden? Hoe beleef ik meer plezier aan telefonische acquisitie en vooral hoe verbeter ik mijn rendement op telefonische acquisitie?

Deze vragen komen in ieder geval aan bod tijdens deze 1-daagse training. Daarnaast is er volop ruimte om aan te sluiten bij de ervaringen die cursisten vanuit hun praktijk inbrengen tijdens de training.

Doelgroep
Alle medewerkers die regelmatig telefonisch commercieel contact hebben met uw relaties en verantwoordelijk zijn voor het uitbouwen van uw relatiebestand;
(Tel.) verkopers, medewerkers verkoop binnendienst, medewerkers uitzendbranche of call center medewerkers.

Resultaat 
♦ bewustwording van de eigen manier van communiceren; 
♦ meer en een bredere response uit telefonische acquisitie; 
♦ bruikbaardere informatie uit de markt.

Trainingsvorm
Deze training bieden wij aan in open vorm met een voortraject.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van telefoonsets, (groeps)opdrachten en rollenspelen. Naast theorie wordt vooral aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk van de cursisten.

Voortraject Hoed Consult
Bij elke training wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij uw wensen. 
♦ schriftelijk voorbereidingsopdracht om het denkproces voorafgaand aan de training in gang te zetten. 
♦ Eigen inbreng in praktijkcases.

Aantal deelnemers
maximaal 9

Duur 
2 dagdelen in totaal. Training start om 9.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Er bestaat evt. de mogelijkheid de training te verdelen over twee trainingsdagen van 1 dagdeel. De tweede dag vindt dan 1 à 2 weken na de eerste dag plaats.

Korte inhoud
a) communicatie 
♦ communicatie theorie 
♦ houding, woordkeus en stemgebruik 
♦ luistervaardigheid 
♦ vraagtechnieken

b) het telefoongesprek 
♦ voorbereiding telefoongesprek 
♦ structuur verkoopgesprek 
♦ omgaan met bezwaren 
♦ telefoonetiquette

« vorige pagina