Presentatietechnieken

Inhoud

Het houden van presentaties wordt steeds gebruikelijker bij het overbrengen van een boodschap. Een goede presentatie maakt in kort tijdsbestek duidelijk waar het om gaat. Toch is het niet iedereen ‘van nature’ gegeven om blakend van zelfvertrouwen voor een groep te staan. Het spreken voor een groep levert altijd extra spanning op. Hoe ga je met deze spanning om? Welke aspecten bepalen het verloop van een presentatie? En belangrijker: Hoe krijg je daar grip op?

Naast een beknopte praktische theorie staat tijdens de training vooral het doen centraal. Cursisten ervaren hoe het is om zowel voorbereid als onvoorbereid een presentatie te geven. De presentaties worden met camera vastgelegd en door de groep en de trainer geëvalueerd. Door de cursist afwisselend presentator en toehoorder te laten zijn, ervaart men de wisselwerking tussen presentatie en publiek. De training wordt toegespitst op de persoonlijke leerdoelen van de cursisten.

Resultaat

• Sprankelende presentaties die uw publiek boeien.
• Inzicht in eigen functioneren en tips om de presentatievaardigheden te verbeteren.
• Meer zelfvertrouwen bij het spreken voor een groep.


Doelgroep

Iedereen die met enige regelmaat voor een intern- dan wel extern publiek presentaties houdt.


Trainingsvorm + Voortraject Hoed Consult

Vooraf aan deze trainingsdag krijgen de cursisten een uitnodigingsbrief met een opdracht om een korte presentatie voor te bereiden en om aan te geven waar hun individuele leerdoelen liggen in hun dagelijkse praktijk. Dit vormt het vertrekpunt voor de training die vnl. in het teken staat van oefenen en doen. Het gebruik van opname apparatuur dient om cursisten inzicht te verschaffen in hun wijze van communiceren en presenteren.

Aantal deelnemers

maximaal 8

Korte inhoud

♦ Individuele leerdoelen m.b.t. presenteren 
♦ Voorbereiding;
♦ Overzicht en structuur van het verhaal; 
♦ Spreekangst; 
♦ Het gebruik van hulpmiddelen; 
♦ Podiumtechnieken 
♦ Hoe boei ik mijn publiek? 
♦ Omgaan met lastige vragen; 
♦ Tips & Tricks t.a.v. presenteren 
♦ Evaluatie en afsluiting

« vorige pagina