Basiscursus buurtbemiddelaar (conform CCV richtlijnen)

Als buurtbemiddelaar ga je graag goed voorbereid op pad. Het is ook niet niks om diverse gesprekken te moeten voeren met vaak geëmotioneerde buren die allen hun eigen belang nastreven. Daarbij kun je allerlei gesprekstechnieken hanteren en moet je ook het proces bewaken, je neutraliteit bewaren en betrouwbaar en liefst een beetje zeker overkomen. In deze basiscursus komt dit allemaal aan bod en krijg je volop de kans om hiermee te oefenen.

Doelgroep

Alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor een betere communicatie en meer harmonie tussen buren.

Resultaat

• Kennis hebben van de theorie rond buurtbemiddeling en communicatie.  
• Basis gespreksvaardigheden beheersen.
• Intakegesprekken kunnen voeren met buren 1. en 2
• Bemiddelingsgesprekken kunnen voeren
• Bewust zijn van eigen gedrag, het effect op anderen en daarin kunnen schakelen.
• Kennis hebben van het proces en de werkwijze van buurtbemiddeling.Trainingsvorm

De training zal plenair worden gegeven. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van video- en tv voor het opnemen van (groeps)opdrachten en rollenspelen. Naast theorie wordt vooral aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk.

Voortraject HoedConsult

Bij elke training wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij uw wensen.


Aantal deelnemers
maximaal  10 in verband met 1,5 meter regel.

Duur
• 2,5 dag (5 dagdelen in totaal). Meestal worden de trainingen op zaterdag gegeven met een terugkomavond dop dinsdag of woensdag. Tussen de trainingsdagen zit een week en de terugkomdag is na 4 à 6 weken. Training start om 9.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Korte inhoud

PROGRAMMA VAN DE 5 dagdelen

 

Dagdeel 1.:

 • Nadere kennismaking met elkaar en met buurtbemiddeling
 • Theoretische achtergronden en de acht fasen van het bemiddelingsproces
 • Wat wordt er verwacht van een vrijwillige buurtbemiddelaar;
 • De basis van communicatie (zenden, ontvangen; gedachten en gevoelens)
 • De opbouw van een gesprek m.b.v. de communicatie piramide
 • Wat is een conflict en hoe je creëer je een win-win situatie’)

 

Dagdeel 2.: (praktijkgericht oefenen met acteur)

 • Intake en huisbezoek bij buren 1. (‘melder c.q. klager
 • Onverwachts aanbellen bij buren 2. ('veroorzaker')
 • Op huisbezoek bij buren 2.
 • De kunst van vragen stellen, luisteren, observeren en samenvatten

 

Dagdeel 3.:

 • Hoe zorg je voor een goede aansluiting met beide buren
 • Hoe balanceer je tussen machtsverschillen
 • Feedback geven en ontvangen over gedrag en houding
 • De stappen van het bemiddelingsgesprek

 

Dagdeel 4.: (praktijkgericht oefenen met acteur)

 • Voorbereiden en uitvoeren van een bemiddelingsgesprek
 • Oplossingsgericht bemiddelen
 • De kunst van (SMART) afspraken maken
 • Afronding van het bemiddelingsproces
 • Invullen evaluatieformulieren

 

Dagdeel 5.: (terugkombijeenkomst in de avond)

 • Praktijkervaringen uitwisselen
 • Omgaan met (voor)oordelen en (heftige)weerstanden
 • Verslaglegging en nazorg

* Bepalingen omtrent omgaan met data conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 • Afsluiting met certificaat en evaluatie

 

Onze training kenmerkt zich door een nadruk op de praktijk (meer dan 60%) , waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse werkwijzen als:

-        Rollenspellen, zowel onderling als met acteur, groepsopdrachten, opdrachten in tweetallen en individuele opdrachten waarbij ook het observeren en het geven en ontvangen van feedback wordt geoefend.« vorige pagina